برای شرکت در قسمت چهارم مسابقه ایستگاه زیبایی، از همینک ثبت نام کنید و از طریق پیج اینستاگرام یا سایت، منتظر باشید تا زمان تکمیل عضویت و نحوه ارسال عکس برای قسمت چهارم، اعلام گردد