برای شرکت در قسمت چهارم مسابقه ایستگاه زیبایی، از همینک ثبت نام کنید و از طریق پیج اینستاگرام یا سایت، منتظر باشید تا زمان تکمیل عضویت و امکان ارسال عکس برای قسمت چهارم، اعلام گردد ((از اواسط اسفند 1399 امکان بارگذاری تصویر برای اعضاءِ سابق و نیز اعضاء جدید، مجدداً فعال میشود))